วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Computational Thinking Skills

ทักษะเชิงคำนวณ
Computational Thinking Skills

รวบรวม link บทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ทักษะเชิงคำนวณ" (Computational Thinking Skills) 

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

วิธีการสร้าง QR Code เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

วิธีการสร้าง QR Code เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

สร้างและแชร์ QR CODE ง่ายๆ จาก Google

สร้างและแชร์ QR CODE ง่ายๆ จาก Google บทความทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ QR Code

ตัวอย่างการใช้งาน